Ülkeler > Amerika

Amerika

Adı: United States of America (USA), Birleşik Devletler

Nüfus : 268 Milyon

Yüzölçümü : 9,529,063 km.kare

Etnik Dağılım: Beyaz ırk 78%; Afrikan Amerikalı 10%; Latin kökenliler 8%; Diğerleri 4%

Din: %80 Hristiyan, az miktarda dinsiz ve diğer dinlere dağılım (Budist, İslam, Ortodoks)

Konuşulan Diller: İngilizce (Resmi Dil)

Yıllık Büyüme Hızı : %1.02

Ortalama İnsan Ömrü : 75.99 yıl

Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir : 26,000 ABD Dolar

Enflasyon Oranı : %2.6

Para Birimi : ABD Doları

Eğitim : Eğitim tüm ülkede 16 yaşına kadar zorunludur ve ücretsizdir. İki yıllık mesleki eğitimler sunan kolejler, 4 yıllık üniversiteler ve akademiler vardır.

Yabancı Öğrenciye Çalışma İzni: Dil eğitimi alan öğrencilere çalışma izni yoktur.