Yurtdışında Üniversite Eğitimi > İtalyada Üniversite Eğitimi

İtalyada Üniversite Eğitimi

İtalya'da, 55 devlet üniversitesi(università), 17 vakıf üniversitesi, 3 teknik üniversite (politecnico), 2 yabancı öğrenciler için oluşturulan üniversite ve 12 üniversite enstitüsü (istituto universitario) olmak üzere toplam 89 yüksek öğrenim veren eğitim kurumu bulunmaktadır.

İtalyan Üniversite ve Bilimsel - Teknolojik Araştırmalar Bakanlığı (MURST) teknolojik ve bilimsel araştırma kurumları ile üniversitelerin bağlı olduğu bakanlıktır. üniversiteler MURST'ün denetimi altındadır ve kurumlar bakanlıktan eğitim izni alarak faaliyette bulunabilmektedirler. MURST, üniversitlerin eğitiminin yanı sıra ödeneklerin devlet üniversiteleri, özel üniversiteler ve hukuken tanınan üniversite enstitüleri arasında paylaştırılmasındandan sorumludur.

Üniversitelerin müfredatlarını oluşturmada Ulusal Üniversite Konseyi (CUN), Ulusal Üniversite Öğrencileri Birliği (CNSU) ve İtalyan Üniversite Rektörleri Konferansı(CRUI) kurumlarının önerileri dikkate alınarak oluşturulur ve programlarların içerdiği derslere de bu şekilde karar verilir.

İtalya'da üniversite eğitimi 3 yıl sürmektedir ve üniversite programları kredi sistemi ile işlemektedir. Yıllık olarak bir öğrencinin kredi yükü ortalama 60 kredidir. Her üniversite, 4 temel programa sahiptir:

 • Önlisans programı (Corsi di Diploma Universitario)
 • Lisans programı (Curso di Laurea)
 • Doktora araştırma programı (Corsi di Ricerca)
 • Doktora programı (Corsi di Laurea Specialistica)


Önlisans eğitimi, 3 yılda tamamlanmaktadir. Bu süre içerisinde öğrenci, uzmanlaşılan alan ile ilgili temel bilgileri edinir. önlisans eğitimi boyunca öğrenci, zorunlu derslerle beraber pek çok da isteğe bağlı olarak seçmeli ders alabilmektedir. Eğitimlerde uygulamalı dersler de bulunmaktadır. önlisans eğitiminin temel amacı öğrencileri seçtikleri mesleki alanlara hazırlamaktır ve 3 yıl içerisinde öğrencilerin yapmaları gereken zorunlu stajları da vardır.

Lisans eğitimlerinin süresi programlara göre 4 ya da 5 yıl sürmektedir. Tıp ve cerrahi bölümlerinde eğitim ise 6 yıldır. Bu porgramların ilk 2 yılın temel bilgilerin verildiği hazirlik yılıdır. Son 3 yıl ise daha çok uzmanlaşılacak konulara ağarlık verilir. Mezun olunduğunda üniversite diplomasına sahip olunur. Mezun olmak için öğrencilerin 180 krediyi tamamlaması gerekmektedir.

Doktora araştırma programının eğitim süresi devam edilen programa bağlı olarak 2 veya 5 yıl olabilir. Uygulamalı eğitim ile araştırma konuları programın içerisinde genellikle yer almaktadır. Bu programlara kabul edilen öğrenci sayısı kısıtlıdır. Programa kabul edilecek öğrenciler arasında eleme yapabilmek için okullar bu öğrencileri eleme sınavlarına girmek zorunda tutar. Programı bitirenlere "Diploma di Specialista" belgesi verilmektedir.

Doktora araştırma programlarını tamamladıktan sonra öğrenciler 2 yıl daha okumaya devam edip Doktor ünvanını 2 yıl içerisinde kazanabilirler.

Üniversitelerin not sistemi 0 ile 30 arasındadır. Bir dersi geçemek için öğrencinin en az 18 alması gerekmektedir.

İtalya'da Türkiye'den alınan diplomaların tanınması ve üniversitelere kayıtta yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır:

Diplomanın Tanınması

İlgililerin talebi sözkonusu olduğunda, Istanbul İtalyan Başkonsolosluğu Türkiye'de okul (karne, ilkögretim ve lise diploması) ve üniversiteler (lisans ve yüksek lisans) tarafindan verilen diplomaların denklik belgelerini tanzim etmektedir.

Denklik belgeleri aşağıdaki sebeplerle tanzim edilebilmektedir:

 • Öğrencinin okuduğu sınıfa İtalya'daki okulda tekabül eden sınıfa kaydolması;
 • İtalyan üniversitelerinde lisans eğitimi veya tek ders bazında kayıt, lisansüstü eğitimler;
 • İş.


Yukaridaki üç şıkta belirtilen sebeplerden dolayı kullanılacak okul veya üniversiteler tarafindan tanzim edilen belgeler (karne, lise diploması, üniversite diplomaları) İtalyancaya tercüme edilmeli, noter tarafindan tasdik edildikten sonra aynı belgelere Kaymakamlıkta Apostil şerhi konulmalıdır.

Özellikle 2 numaralı şıkta belirtilen durumlarda, üniversiteye kaydolacak kişilerin aşağıdaki bilgileri dikkatle okuması gerekmektedir. İtalyan üniversitelerine Kayıt Şartları

İtalyan üniversitelerinde eğitim görmek isteyenler için ön kayıt tarihleri her sene Nisan-Mayıs aylarında yapılır.

En az 12 Yıllık Eğitim

Dikkat: Eğitim sırasında okunan hazırlık sınıfları istenen 12 yıllık eğitimin kapsamında sayılmamaktadır.

Üç yıllık lisede okuyup, toplam 11 yıllık eğitim almış olanların İtalyan üniversitelerine kaydolabilmeleri için Türkiye'deki bir üniversitenin ilk senesini başarıyla okumuş olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerin İtalyan üniversitelerine kaydı Türkiye'de okudukları bölümden farklı bir bölüme yapılabilir. Yine de öğrencinin Türkiye'de okuduğu derslerden edindiği bilgileri dağarcığına kattığı düşünülürse, İtalya'da aynı sektörde okumaya devam etmesi tavsiye edilebilir.

Üniversite Seviyesindeki Eğitimin Takibi için Yeterli İtalyanca Bilgisi

Öğrencilerin İtalyanca bilgileri, telefonla randevu almak suretiyle İtalyan Kültür Merkezi'nde (2007 yılı için belirlenen tarih 3 Mayıs 2007 idi) yapılacak yazılı ve sözlü bir sınav ile ölçülecektir.

Yukarıda belirtilen şartlara sahip olanlar ön kayıt için aşağıdaki evrakları çift nüsha olarak ibraz etmelidirler:

 • Modello A formu
 • Evrak listesi
 • Eğitim geçmişi (curriculum studi)
 • Sigorta yaptırılacağına dair teminat beyanı
 • 2 vesikalık fotograf;
 • En az üç sene geçerli pasaport fotokopisi;
 • İtalyancaya tercüme edilmiş, noter tasdikli, Kaymakamlıktan apostilli lise diplomasının sureti.

Şayet öğrenci halen lisenin dördüncü senesinde okuyorsa okul müdürünün imzasını taşıyan bir devamlılık belgesi ibraz edilmelidir. Söz konusu belgede öğrencinin halen dördüncü sınıfa devam ettiği ve hazırlık sınıfları hariç, okulda dört senelik bir lise eğitiminin verildiği belirtilmelidir. Belge İtalyancaya tercüme edilmeli, noter onayından sonra Kaymakamlığın Apostili konmalıdır. öğrenci, lise diplomasını aldıktan sonra diplomayı tercüme ettirip, noter tasdiği ve Kaymakamlık apostilini vurdurup Başkonsolosluğa teslim etmek zorundadır.

Dikkat: 11 yıllık eğitime sahip öğrencilerin, tercüme ve tasdik edilmiş diploma dışında, okudukları üniversiteden, halen birinci sene öğrencisi olduğunu ibraz eden bir yazı eklemeleri gerekiyor. Temmuz ayında, ise, ikinci sınıfına geçmelerini sağlayan ilk seneye ait devamlılık belgesi ile derslerinde başarılı olduklarını kanıtlayan bir yazı ibraz etmelidirler ve Başkonsolosluğa teslim etmek zorundadır. Söz konusu yazılar İtalyancaya tercüme edilip, noter tasdiğinden sonra Kaymakamlığın "Apostil" şerhine sahip olması gerekmektedir.

Öğrenciler, fakülte ve bölüm seçimlerini yapmak için aşağıdaki başlıkları kullanarak internette araştırma yapabilirler:

Uyarı: Üniversitelerin şahsi başvuruları reddetmesinden Başkonsolosluk ve İtalyan Kültür Merkezi sorumlu değildir.

 

İtalyadaki Üniversiteler için tıklayınız