Genel Bilgiler > Kolej-Üniversite Terimleri

Kolej-Üniversite Terimleri

Bu terimlerin anlamları genelde aynıdır fakat kolejden koleje değişebilir.
Daha detaylı bilgi için kolejlerin kataloglarına başvurunuz.

Accelerated study: Yaz mevsiminde ya da normal akademik yıldaki eğitime ek olarak alınan, normalde bitirilmesi gereken daha kısa sürede bitirilen bir programdır. Üniversite eğitimini 3 yılda tamamlamak buna bir örnektir.

Accreditation: Onaylayıcı bir oragnizasyon tarafından okulun eğitim programları, servisleri ve hizmetlerini uygun yaptığının doğrulanması. Bölgesel onaylama, kısmi bir program ya da öğrenime değil tüm okulu inceler. Profesyonel kurumlar akademik disiplini de kontrol edebilir. Özel onaylama kurumları, ticaret ve teknik okullar gibi değişik tipte okulları inceleyip onaylayabilir. Bunlar ulusal kurumlar tarafından da incelenebilir. Bölgesel ya da ulusal onaylama kurumları The College Board College Handbook’ta yer almaktadır. Kolejlerdeki özel programların tanımları için bu kitabın en başındaki “Accreditation” bölümüne bakınız.

ACT:American College Testing Program Assessment (ACT)`ye bakınız

American College Testing Program Assessment (ACT): Amerika birleşik devletleri ve diğer ülkelerde, yıl boyunca belirli zamanlarında yapılır.İngilizceyi kullanma, okuma ve bilimsel neden-sonuç ilişkisi kurma konularını kapsar.Kolejler, sınava giren kişinin yaptığı, bu konuları kapsayan 4 testin ortalama notunu inceler.

Advanced Placement Program (AP): Kolej yönetimleri tarafından sponsore edilen bu program, öğrencinin notları kolejin zorunlu tuttuğu notu tutuyorsa yine kolej düzeyinde olan ikincil bir eğitimi alabilmesine olanak sağlar. Daha fazla bilgi için www. collegeboard. org adresini ziyaret ediniz. AP: Advanced Placement Program`a bakınız.

Advanced Placement International English Language Examination (APIEL): Bu sınav ana dili İngilizce olmayan kişilerin üniversite seviyesindeki İngilizce’ye ne kadar hazır olduklarını ölçme amacıyla yapılmaktadır. Dört yeteneği ölçer: listening, reading, speaking, ve writing.

APIEL: Advanced Placement International English Language Examination`a bakınız.

Associate degree: Kolej ya da üniversite tarafından verilen İki yıllık tam zamanlı, ya da eşdeğerde olan yarı zamanlı bir eğitimi tamamladıktan sonra alınan ünvandır.

Baccalaureate or bachelor's degree: Bir kolej ya da üniversitede alınan 4, 5 veya 6 yıllık tam zamanlı, ya da eşdeğerde olan yarı zamanlı bir eğitimin başarıyla tamamlanması sonucu elde edilen ünvandır.

Calendar: Bir eğitim kurumunun, bir yılı, bir yıldan daha kısa eğitim dönemlerine ayırma sistemidir. En yaygın olanları semester, trimester ve quarter olarak adlandırılır.

Certificate: Belirli bir program ya kursu bitirmiş kişilerin kazandığı; o programı/kursu bitirdiğine dair belge.

College-preparatory subjects: Bu terim koleje kabul için gerekenleri ya da tavsiyeleri anlatmak için kullanılır. Genelde ingilizce, tarih ve sosyal dersler, yabancı diller, matematik, fen bilimleri ve sanat dersleri anlamına gelir.

Comprehensive fee: Eğitim ücreti, barınma ve kayıt ücretini kapsayan ücrettir.

Cooperative education: Öğrencilerin tam zamanlı çalışma ve tam zamanlı iş seçenekleri arasında seçim yapabilecekleri kolej programıdır. Öğrenciler çalışma oranlarına göre belirli bir para alırlar. Genel olarak, cooperative plan programında bachelor`s degree alabilmek için 5 yıl gereklidir. Ancak mezun olanlar bachelor`s degree`ye ek olarak 1 senelik bir iş tecrübesine sahip olurlar.

Credit by examination: Bir öğrencinin belirli bir konunun sınavında yeterliliğini ispatlaması sonucu aldığı kredidir.

Cross-registration: Üniversiteler arası anlaşmalar sonucu, bir öğrencinin, ikinci bir koleje kayıt olmadan, o kolejden bazı dersleri alabilmesine olanak sağlayan programdır.

Deferred admission: Bir koleje kabul edilen bir öğrencinin, kaydını bir yıl mazeretsiz erteleyebilmesine olanak sağlayan haktır.

Diploma: Belirli bir kursu bitirme, resmi bir programı tamamlama sonucunda elde edilen yeterlilik belgesi. (lise diploması, üniversite diploması gibi)

Doctorate or doctoral degree: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en yüksek ünvan. Bachelor's ve Master's degree`nin ardından 3 yıllık bir süre sonucunda elde edilir.

Double major: Aynı anda herhangi iki programı birden başarıyla bitirme durumu.

ExPAN Comprehensive Software: 3,200 adet 2 yıllık ve 4 yıllık kurumlar hakkında ayrıntılı bilgi (burs, ihtisas, kariyer bilgisi, vs) veren bir yazılım. Bu yazılım sayesinde ABD`deki kolejlerden elektronik olarak bilgi alınabilmektedir.

First professional degree: Seçilen alanlardaki akademik başarıyı tamamlayanlara verilen ünvan. Öğrenim programları giriş için en az 2 yıllık eski kolej deneyimi, bitirmek için ise en az 6 yıllık kolej deneyimi istemektedir.

4-1-4: Yarıyıl takvimi sisteminin bir çeşididir. 4-1-4 yaklaşık 16 haftadan oluşan 2 yarıyıldan meydana gelir. Bu iki yarıyılın arasında yaklaşık 1 aylık bir boşluk vardır.

GMAT: Graduate Management Admission Test`e bakınız.

Grade-point average or ratio GPA: Bir çok kolej tarafından kullanılan, öğrencinin genel başarısını bulma amaçlı sistemdir. Öncelikle her dersin kendi kredisiyle o dersten alınan not çarpılır. Daha sonra çıkan değer toplam krediye bölünerek GPA bulunur. Notlar için geçerli olan tanımlama A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E or F = 0 şeklindedir.

Graduate Management Admission Test (GMAT): Lisansüstü eğitim birimleri, işletme alanında genellikle adayların bu testi almalarını ister, bu adayların sözel ve sayısal yeteneklerini ölçer. Test bilgisayarlı olup A.B.D’de ve deniz aşırı ülkelerde yapılır. Kayıt gereçleri ve ücret hakkındaki bilgiler Educational Testing Service, P.O. Box 6103, Princeton, NJ 08541-6103 U.S.A adresinden ya da www.gmat.org web sitesi’nden edinilebilir.

Graduate Record Examination (GRE): GRE, Educational Testing Service for the Graduate Record Examination Board tarafından yönetilmektedir. Genel testler, sözel, sayısal ve analitik yeteneği ölçer ve 1999’da tamamen bilgisayarlı olacaktır. 16 ayrı konu testi, her biri 3 saat uzunluğundadır, belirli alanlardaki bilgi ve anlamayı ölçmeye yöneliktir. Konu testleri hem bilgisayarda hem yazılı olarak verilir. Birçok lisansüstü eğitim merkezi burada alınan puanları göz önünde bulundurarak tercih yapar. Test, A.B.D’de ve denizaşırı ülkelerde yapılır. GRE bilgi bülteni ücretsiz olarak Educational Testing Service, P.O. Box 6000, Princeton, NJ 08541~6000 U.S.A adresinde bulunmaktadır. Bilgi için www.gre.org adresini de ziyaret edebilirsiniz.

Graduate study: Master ya da doktora derecesinden önce, lisans eğitimini takip eden gelişmiş program.

GRE: Graduate Record Examination’a bakınız.

Honors program: Çok yetenekli ve başarılı öğrenciler için hazırlanan, eğitimsel zenginlik, bağımsız çalışma, hızlanma gibi fırsatlar veren özel program.

Independent study: Öğrencilere, derslere katılmadan , grup ödevlerini yapmak zorunda kalmadan bağımsız olarak üniversite programlarını tamamlama imkanı veren bir program. Genellikle öğrenciler bu çalışma programlarını, periodik aralıklarla rapor edebilecekleri ve en sonunda steslim edecekleri bir fakülte danışmanı ya da komitesi ile birlikte hazırlarlar.

Interdisciplinary: Birden çok akademik disiplinden faydalanan ders ya da programlara denir. Örneğin mühendislik ve iktisat, ya da biyoloji ve fiziksel bilimler gibi.

Internships: Kısa süreli, gözlemlenen, öğrencinin branşıyla ilgili olan ve akademik değerlendirmeye tabi tutulan iş tecrübesi. İş full-time ya da part-time olabilir, kampüs içinde ya da dışında sürebilir, ücretli ya da ücretsiz olabilir. Ders veren öğrenciler bunun bir örneğidir.

Liberal arts courses: Genel kültür sağlama amaçlı, farklı disiplinlerle ilgili genel dersler. Örneğin tarih, antropoloji, edebiyat, kimya, İngilizce ve matematik.

Major. Öğrencinin birincil (eses) eğitim branşını belirleyen lise ya da üniversite programı.

Master's degree: Lisans eğitiminden sonraki 1 ya da 2 senelik çalışma sonunda alınan derece.

Open admission: Başvuran öğrencileri ya da diğer yatişkinleri akademik başarılarını, lise branşını, lise notlarını ya da kabul sınavlarının sonuçlarını göz önüne almaksızın kabul eden üniversite politikası. Lise diploması ya da dengi herhangi bir belgesi olan herkes kabul edilir.

Pass-fail grading system: Bazı üniversiteler öğrencilerinin başarısını değerlendirirken başarılı öğrencileri başarılarına göre sıralamaya koymaktansa, değerlendirmeyi başarılı (pass) ya da başarısız (fail) olarak yapar. Bu sistem üniversitenin genel uygulaması olabilirken, sadece belli derslerde ve isteğe bağlı olarak kullanılan bir uygulama da olabilir.

Prerequisites: Bazı derleri alabilmek için, hocalar o derslerden evvel başka birtakım derslerin başarıyla tamamlanmış olmasını şart koşarlar. Önkoşullar genellikle üniversite kataloğunda bulunabilirler.

Private institution: Devlet desteği kullanmayan üniversiteler.

Public institution: Devlet desteği ile ayakta duran üniversiteler.

Quarter: 12 haftadan oluşan, 2/3 sömestr’e eşdeğer olan akademik dönem. Bir yıl 4 quarter den oluşur.

Residency requirements: Birçok üniversite öğrencinin mezun olabilmesi için kampüs dahilinde asgari sayıda ders almış olmasını (bağımsız çalışmalar ya da başka okullardan transfer edilen krediler den farklı olarak) şart koşar. Aynı şekilde konaklama koşulları da öğrencinin balirlenen asgari bir süre boyunca şehirde yaşayacak olmasını şart koşabilir.

Rolling admission: Öğrenci başvurularının, belli bir tarihe kadar bekletilmektense, başvuru ele geçtiğinde değerlendirilip sonucun öğrenciye bildirildiği uygulama.

SAT I: Muhakeme testi. Bu test, sözel bölümlerin içeriği olan kritik okuma ve kelime dağarcığını vurgularken, aynı anda hesap makinesi kullanmayı teşvik eder ve öğrencileri bazı problemleri çözmek için kendi yollarını üretmeye yöneltir. Kayıt bülteni’nin uluslararası baskısı College Board SAT Program, P.O. Box 6200, Princeton, NJ 08541-6200 U.S.A adresinden edinilebilir ya da bilgi için www.collegeboard.org adresini ziyaret ediniz.

SAT II: Konu Testleri. Bu testler, writing, history, mathematics, science ve yabancı diller alanında sınavları kapsar. Kayıt bülteni’nin uluslararası baskısı College Board SAT Program, P.O. Box 6200, Princeton, NJ 08541-6200 U.S.A adresinden edinilebilir ya da bilgi için www.collegeboard.org adresini ziyaret ediniz.

Semester: 17, 18 haftadan oluşan ve akademik yılın yarısına denk düşen, okulların kullandığı takvim.

Terminal program: Öğrencilerin acilen iş bulmaları için hazırlanmış eğitim programı. Bu programlar genellikle 4 seneden daha kısa sürede bitirilebilir ve junior kolejlerde community kolejlerinde ve vocational -technical kolejlerde bulunur.

Test of English as a foreign Language (TOEFL): Bu test, uluslararası öğrencilerin İngilizce dili hakkındaki yeterliklerini, Amerika’daki üniversite ve kolejlerde öğrenim görebilmeleri için göstermelerine yardımcı olmaktadır. Birçok kolej, anadili ingilizce olmayan öğrenci adaylarından bu teste girmelerini ister. Test iki şekilde mevcuttur: 16 ülkede yazılı diğerlerinde ise bilgisayarlıdır. Bilgi bülteni, U.S. Information Service ofislerinde, danışma merkezlerinde ve bazı özel eğitim kurumlarında mevcut olduğu gibi TOEFL’a şu adresten yazarak da edinilebilir: P.O. Box 6151, Princeton, NJ 08541-6151 U.S.A.. Bilgi için www.toefl.org adresini de ziyaret edebilirsiniz.

Test of Spoken English (TSE): 20 dakikalık teybe kaydedilen test, anadili İngilizce olmayanların konuşma yeteneklerini ölçen bir sınavdır. TSE sınavı genellikle öğretme ve araştırma asistanı olmak isteyen uluslararası öğrencilerden talep edilir. Daha fazla bilgi için www.toefl.org ‘u ziyaret edin.

Test of Written English (TWE): 30 dakikalık test TOEFL tarafından yönetilmekte, katılımcılardan, standart bir yazılı ingilizce örneği olan kısa bir makale yazmaları istenmektedir. Birtakım üniversite ve kolejler uluslararası öğrencilerin TWE sınavına girmelerini istemektedir.

TOEFL: Test of English as a Foreign Language’a bakınız.

Transcript: 4 senelik kolej ya da üniversiteye devam etmek isteyen öğrencinin, bütün derslerden aldığı notların bulunduğu resmi akademik raporudur.

Transfer program: İki senelik bir kolejde, öğrenimlerini 4 senelik bir kolej ya da üniveristede devam ettirmeyi planlayan öğrenciler için hazırlanmış eğitim programıdır.

Transfer student: Herhangi bir zamanda başka bir koleje devam eden bir öğrencidir. Bu süre bir dönemden 3 seneye kadar değişebilir. Transfer Student, transfer olmadan öncebaşarıyla tamamladığı derslerin kredilerini alabilir.

Trimester: 15 haftaya denk düşen akademik takvim süresi. Üç trimester bir akademik seneye denk düşer. Öğrenciler her sene okula 2 trimester devam eder ve bazı kolejlerde öğrenciler programlarını her sene 3 trimester’e girerek kısaltabilirler.

Undergraduate study: Genellikle lise’yi takiben associate ya da bachelor seviyesine dayanan bir programdır.

Upper-division College: Bachelor seviyesi programı sunan, junior seviyesiyle başlayan kolejler. Girmek isteyen öğrenciler, başka kolejlerdeki ilk iki seneyi tamamlamış olmalıdır.

İçerik