Yurtdışında Üniversite Eğitimi > Rusyada Üniversite Eğitimi

Rusyada Üniversite Eğitimi

Rusya'da Eğitim Sistemi Geleneksel olarak Rus eğitimi sistemi üç seviyeden oluşur.

İlk seviyede öğrenciler lisans Diploması almak üzere eğitim görür.

İkinci kademede Bilim Adayı Derecesi (Candidate of Sciences),

Üçüncü kademede Bilim Doktoru Derecesi (Doctor of Sciences) almak için çalışırlar.

Lisans Diploması almak 5,5 yıl sürer, Bilim Adayı 3 yada 4 yıl, Bilim Doktoru derecesi ise 3 yıl eğitim gerektirir. Yüksek öğrenimin ilk kademesi için özel bir isim söz konusu değildir. Çoğun, yüksek öğrenim olarak adlandırılır. Yüksek öğrenimin ikinci kademesi "aspirantura", üçüncü kademesi ise "doctorantura" olarak adlandırılır. Rus sisteminde yüksek öğrenim gereklilikleri Amerikan sisteminde lisans (Bachelor of Science) ile master (Master of Science Degrees) gereklilikleri arasında bir konumdadır. Bilim Adayı derecesi almak için gereklilikler ABD sisteminde doktora derecesi gerekliliklerine karşılık gelir. Rus Bilim Doktoru Derecesinin ABD sisteminde bir karşılığı mevcut değildir. Dünya ile bütünleşmek amacıyla çoğu Rus üniversitesi lisans ve master dereceleri vermeye başlamıştır.

Rusya'nın eğitim kurumları en az ülke tarihi köklüdür. Rusya'da yüksek öğrenim sunan başlıca kurumlar; sosyal bilimlerin her dalında temel ve uygulamalı lisans ve yüksek lisans eğitimi sunan üniversiteler, yalnız belirli bir alanda lisans ve yüksek lisans eğitimi sunan akademiler ve birçok alanda lisans ve yüksek lisans eğitimi sunan bağımsız yüksek öğrenim kurumları olan enstitülerden oluşmaktadır. 2000 yılı itibarıyla ülke genelinde kamuya ait yaklaşık 600, özel teşebbüse ait 290 yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır.

Okulların birçoğu Avrupa veya Amerika okulları ile anlaşmalı çalıştığı veya uluslar arası okullar birliklerinin üyesi olduğu için bazı okullar çift diploma verir, diğerlerin diplomaları ise yurtdışında tanınır.

Lisans Öğrenimi:

Lisans öğrenimi liseden sonra 8 sömestr devam eder ve 12 yıllık eğitim programlı liselerden mezun yabancı öğrenciler, ülkelerinde üniversiteye giriş hakkı elde etmiş olmaları şartıyla Rusya'da lisans öğrenimine kabul edilirler.

Yüksek Lisans Öğrenimi:

M.S (master of science) programları 4 sömestr sürer. Lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, okulun yüksek lisans (master) programlarına kabul edilirler.

Doktora Öğrenimi (PhD):

Doktora programı, yüksek lisans üzerine 6 sömestrlik bir öğrenimi ve bu süre zarfında bir doktora tezinin hazırlanmasını gerektirir.

Ders Yılı:

1 Eylül'de başlar ve 30 Haziran'da sona erer. 1 sömestr 4 haftadan oluşur ve 1 ders yılı 2 sömestrden ibarettir.

Eğitim dili:

Rusça'dır. Rusça'ya vakıf olmayan öğrenciler 1 yıllık dil hazırlık bölümüne katılabilirler. Ayrıca bazı okullarda özellikle tıp ve mühendislik bölümlerinde eğitim hem Rusça hem de İngilizce veya Almanca/Fransızca olarak verilmektedir.

Hazırlık Bölümü:

Hazırlık sınıfı programı olan 8-10 Aylık dersler, 1 Eylül ile 1 Aralık arasında grup oluşunca başlar, Haziran-Temmuz sonu tamamlanır. Öğrenciler hazırlık bölümünde dil dersleri ve seçtikleri branşa göre temel dersler alarak bölümü bitirdikten sonra Rusya'nın diğer okullarına kayıt yaptırabilirler.

Barınma:

Okulların kendi yurtlarında 1-4 kişilik odalar, etüt odaları ve müşterek mutfaklar bulunmaktadır. Etkinlikler: Öğrenciler boş zamanlarında okulların bilgisayar salonlarından, kütüphanelerinden, her türlü sosyal ve sportif imkanlarından genellikle ücretsiz istifade edebilirler.

Başvuru ve Kabul:

Kural olarak, dünya genelinde üniversiteye girme hakkı tanıyan derece ve yeterlikler, Rus yüksek öğretim kurumlarına giriş için de geçerlidir. Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı, yabancı diploma ve yeterlikleri tanıma yetkisine sahiptir. Başvuru prosedürü yüksek öğretim kurumlarının kendi inisiyatifindedir ve kurumlar özel şartlarını belirleyebilirler.

Seçim süreci de aynı şekilde yüksek öğretim kurumlarının kendi kurallarına göre işler. Tek ortak zorunluluk Rusça yeterliliğidir. Rusça bilgisi yetersiz adaylar yüksek öğretim kurumları tarafından düzenlenen özel hazırlık kurslarına katılabilirler.


Rusyadaki Üniversiteler için Tıklayınız.